iso2015-1024x395-1
ds-logo_2020_moerkeblaa
vsi_logo
medlem af DI
Velkommen til Skovbo Vagt ApS

Skovbo Vagt ApS er hjemmehørende i Køge kommune.

 

Skovbo Vagt ApS kører dagligt på alarmer, tilsyn og lukkerunder i Køge kommune og opland, hvor opgaverne hos de enkelte virksomheder (og private) variere fra alt mellem en forbi kørende vagt hvor der ses efter uregelmæssigheder “fra vejen” til det komplette lukkeeftersyn efter alle medarbejdere er gået hjem, hvor vagten kontrollere alle døre og vinduer er lukkede og kaffemaskinerne er slukket, eller andre specifikke tjek som den enkelte kunde ønsker.

Skovbovagten køre også til private adresser og går en tur omkring huset hvor kunden er på ferie eller blot ønsker et tryghedsbesøg i løbet af aften og nattetimerne.

Det kunne også være virksomheder med få medarbejdere på job der ønsker et tryghedsbesøg i løbet af aften eller nattetimerne.

Hvad den enkelte opgave går ud på aftales med den enkelte kunde, så vi sikre at vagten levere det optimale for den enkelte kunde.

Skovbovagten køre i tidsrummet hverdage 21:00 – 07:00 og 16:00 – 08:00 i weekenderne, har du brug for tilsyn eller runderinger udenfor disse tider så kontakt os gerne.

Skovbo Vagt ApS er autoriseret til og kan levere alle former for vagt, sikkerhed, alarmkørsel og eventsikkerhed.

Ved uregelmæssigheder kontakter vi kunde eller kontaktperson på de oplysninger de har givet os, og logger naturligvis hvert besøg hos alle kunder.

Skovbovagten har i bilen de mest almindelige midler til at dække forsvarligt af efter de fleste skader der kunne være opstået ved uheld eller indbrud, så bygningen er forsvarligt lukket af når vagten forlader området, ved behov kan Skovbovagten blive på stedet til kunde eller kontaktperson kommer frem.

Skovbovagten kan kombineres med alarmer fra andre selskaber eller formidle opsætning af alarmer og overvågning samt tilslutning til kontrolcentral, og tilkaldes fra alle kontrolcentraler i Danmark.

Er du interesseret i at høre mere så benyt formularen herunder eller kontakt os på mail info@skovbovagten.dk eller telefon 70 40 42 48

Vi glæder os til at sikre din hverdag.
Skovbo Vagt ApS

Skovbo Vagt ApS er en del af vagtfirmaet Wellsys Security ApS som  er godkendt af Forsikring og Pension (F&P), ISO9001 certificeret og autoriseret som vagtvirksomhed samt medlem af DI og VSI og har tegnet overenskomst med VSL – For jobansøgninger besøg wellsys.dk – Klik her

Skovbo Vagt Logo

Skovbo Vagt ApS tilbyder  alarmkørsel, hvis jeres alarm aktiveres. Det betyder at en alarmbil er på vej, lige så snart alarmen går. Vagten følger de aftalte procedurer og forholdsregler, kontakter politiet hvis nødvendigt, og kører ikke før der er styr på problemet.

Vagten har i bilen de mest almindelige midler til at dække forsvarligt af efter de fleste skader der kunne være opstået ved uheld eller indbrud, så bygningen er forsvarligt lukket af når vagten forlader området, ved behov kan vagten blive på stedet til kunde eller kontaktperson kommer frem.

Alarmkørsel kan også bare være en patruljering i jeres område, for at sikre at alt er som det skal være. Alene tilstedeværelsen af en vagt, kan mindske risikoen for indbrud, hærværk osv.

Vagten sikre sig virksomheden er tom eller det kun er godkendte personer der opholder sig på virksomhedens område samt at alle døre, vinduer og porte er lukkede og låst.

Vagten lukker og sikre forsvarligt mod eventuelle skader eller indbrud, samtidig kan vagten sikre at lys og (kaffe)maskiner er slukket og dermed ikke står med forbrug på når virksomheden er lukket, der kan dermed også være en økonomisk besparelse ved at have en vagt til at lukke virksomheden.

Skovbovagten har en professionel tilgang til lukning og sikring af virksomheder hvor ansatte eller rengøringspersonale ofte har andre fokusområder.

Både de handlende og personalet i en butik har behov for at kunne føle sig trygge, når de er i gang med dagens gøremål.

Butikskontrollanter fra Wellsys Security ApS arbejder i civilt tøj og indgår i butikken som anonym person blandt kunderne. Opgaven går ud på at sikre butikken mod svind af varer, som personalet sjældent har tid til at opdage.

Når et tyveri opdages, er det butikskontrollanten/vagten, som tager affære og sørger for tilbageholdelsen af den pågældende person. Efterfølgende kontakt til ledelse eller politi tager vi os også af. Ligeledes skal der oftest udfyldes papirer og laves rapport omkring hændelsen, Vi aflevere naturligvis altid en fuldstændig rapport efter hvert besøg.

Butikskontrollanten også i stand til at yde professionel konflikthåndtering og førstehjælp, hvis uheldet er ude.

Rådgivning omkring en optimering af service og sikkerhed er også noget, som Wellsys Security ApS kan tilbyde.
En præventiv metode er altid at foretrække, hvis det kan lade sig gøre.

En eventvagt fra Wellsys Security ApS løser en bred vifte af opgaver. Lokaliteterne kan være vidt forskellige, og typer af events varierer også. Det er derfor vores vagter er valgt så de har et stort overskud og overblik til at tilpasse sig situationen som den måtte ændre sig fra time til time og fra arrangement til arrangement, det er derfor også vigtigt, at vores vagter har det får al den nødvendige information omkring arrangementet, så de kan danne sig et overblik på forhånd.

Wellsys Security ApS stiller mandskab til alle typer af events og arrangementer, såsom koncerter, festivaller, sportsbegivenheder, gymnasiefester, bryllupper, firmafester, diskoteksaftener, halfester, byfester m.m.

Wellsys Security kan tilbyde at hjælpe med sikkerheden helt fra idé til evaluering, fra planlægning til gæsternes ankomst til en smidig og sikker afvikling med smil på læben fra start til slut.
Planlægning af en evt afspærring/barriere foran en scene til etablering og administration af gæstelisten.

Wellsys Security’s eventvagter kan tilbyde:
At forhindre uheldige episoder, som kan føre til uheld/uroligheder.
At lokale/område er sikkert for gæster, kunstnere og medarbejdere.
At indgang/udgang bemandes, og gæsternes biletter kontrolleres.
At kunstnerne kan færdes frit til og fra scene og opholdsteder.
At førstehjælp/redning indsættes ved behov.
At sikre en rolig afvikling af arrangementet inden for de rammer som er planlagt.
At uønskede gæster bliver afvist / bortvist.

Vagten sikre sig virksomheden er tom eller det kun er godkendte personer der opholder sig på virksomhedens område samt at alle døre, vinduer og porte er lukkede og låst.

Vagten lukker og sikre forsvarligt mod eventuelle skader eller indbrud, samtidig kan vagten sikre at lys og (kaffe)maskiner er slukket og dermed ikke står med forbrug på når virksomheden er lukket, der kan dermed også være en økonomisk besparelse ved at have en vagt til at lukke virksomheden.

Skovbo Vagt ApS har en professionel tilgang til lukning og sikring af virksomheder hvor ansatte eller rengøringspersonale ofte har andre fokusområder.

Vagten sikre sig virksomheden er tom eller det kun er godkendte personer der opholder sig på virksomhedens område samt at alle døre, vinduer og porte er lukkede og låst.

Vagten lukker og sikre forsvarligt mod eventuelle skader eller indbrud, samtidig kan vagten sikre at lys og (kaffe)maskiner er slukket og dermed ikke står med forbrug på når virksomheden er lukket, der kan dermed også være en økonomisk besparelse ved at have en vagt til at lukke virksomheden.

Skovbo Vagt ApS har en professionel tilgang til lukning og sikring af virksomheder hvor ansatte eller rengøringspersonale ofte har andre fokusområder.

Skovbo Vagt ApS kan bidrage med:

At forhindre uheldige episoder, som kan føre til uheld/indbrud.
At lokaler/områder er sikre for gæster, kunder og medarbejdere.
At indgange/udgange bemandes, og gæsternes adgang kontrolleres.
At førstehjælp/redning indsættes ved behov.
At uønskede gæster bliver afvist / bortvist.

Tryghedsvagter fra Skovbo Vagt ApS falder nemt ind i jeres dagligdag og har forståelse for og viden om jeres målgruppe.

Vi arbejder altid tæt sammen med vores kunder og aftaler nøjagtigt, hvordan vores tryghedsvagter skal forholde sig i de situationer der kan opstå.

Vores tryghedsvagter arbejder forebyggende, er hjælpsomme og imødekommende, og griber hurtigt og professionelt ind når situationen kræver det.

Skovbo Vagt ApS levere tryghedsvagter til:
○ Bosteder og institutioner i psykiatrien.
○ Døgninstitutioner såsom plejehjem, sygehuse m.v.
○ Hoteller, receptioner og restaurationer.
○ Sommerhusområder og ferieboliger.
○ Private hjem med ældre eller handicappede.
○ Covid-19 test og vaccination steder.

Tryghedsvagten tilser at:
○ alle ansatte er trygge.
○ porte, døre og vinduer er forsvarligt lukkede.
○ el, vand, lys og evt. alarminstallationer er funktionsdygtige.
○ der ikke er fare for ild- eller vandskade.
○ der ikke er tegn på uvedkommende færdsel.
○ der ikke tegn på kriminel aktivitet. ApS

Kontakt os.

Skovbo Vagt ApS
Lidemarksvej 65
4632 Bjæverskov

Telefon: 70 40 42 48
Mail: info@skovbovagten.dk
CVR: 38438107

Wellsys Security ApS – wellsys.dk
Wellsys Event ApS – wellsysevent.dk
Skovbo Vagt ApS – skovbovagt.dk